Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19

Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19

6.04.2020

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Badania mogą zostać zaplanowane maksymalnie na 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. W konkursie można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań. Budżet konkursu to 10 mln zł.

Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia br. Dodatkowe informacje Extranet.