Wsparcie od NCBR

Wsparcie od NCBR

29.04.2020

“Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” to nowe przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W jego ramach NCBR będzie finansował badania naukowe i prace rozwojowe realizowane m.in. przez konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19. Ponadto przedsięwzięcie ma na celu:

  1. opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych;
  2. opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19;
  3. stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych.

Na powyższy cel NCBR przeznacza 100 milionów złotych. Finansowanie wyniesie 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 31 maja br. Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku.

Więcej informacji na stronie NCBR

Szpitale_jednoimienne_grafika_v2.png