Ponad 50 publikacji nt. ostrych stanów kardiologicznych u pacjentów z CO...

Ponad 50 publikacji nt. ostrych stanów kardiologicznych u pacjentów z COVID-19

15.01.2021

image0.jpeg

Zespół naukowców, w skład którego wchodzi prof. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opublikował w 2020 roku cykl publikacji dotyczących ostrych stanów kardiologicznych u pacjentów z rozpoznaniem COVID-19. Zbiór ponad 50 prac opublikowanych we wiodących czasopismach istotnie poszerza wiedzę na temat leczenia i rokowania kardiologicznych pacjentów z rozpoznaniem COVID-19.

Wspomniane prace przygotował zespół specjalistów w składzie: prof. Łukasz Szarpak (Warszawa), prof. Krzysztof Filipiak (Warszawa), prof. Jacek Smereka (Wrocław), prof. Jerzy Ładny (Białystok), prof. Tomasz Dzieciątkowski (Warszawa), dr Aleksandra Gąsecka-van der Pol (Warszawa, Amsterdam) oraz dr Janem Jurgielem (Wrocław). W ostatnim czasie na łamach prestiżowego czasopisma RESUSCITATIon (Jaguszewski M et al., RESUSCITATIon 2020) pojawił się komentarz z metaanalizą wskazującą na istotny wpływ pandemii na rokowanie pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia. Artykuł dostępny jest na stronie wydawnictwa pod adresem https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(20)30610-9/fulltext.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt intensywnej i udanej współpracy prof. Łukasza Szarpaka (Warszawa) z gdańskim zespołem Cardio Research Group prowadzonym przez prof. Miłosza Jaguszewskiego, która aktywnie wspiera działania naukowe przy I Klinice Kardiologii GUMed kierowanej przez prof. Marcina Gruchałę.

Fot. prof. Krzysztof Filipiak/WUM