Apel Rektora GUMed w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Apel Rektora GUMed w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

15.01.2021

Gdańsk, 15 stycznia 2021 r.


APEL REKTORA GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

Trwająca od roku pandemia wywarła znaczący wpływ na nasze życie w wymiarze zawodowym, prywatnym i społecznym. Od miesięcy uczymy się niejako żyć na nowo, dostosowując się do obowiązujących ograniczeń, obostrzeń i zaleceń, mających na celu troskę o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Szansą na poprawę sytuacji i pokonanie wirusa SARS-CoV-2 są trwające od końca 2020 r. szczepienia, do których gorąco zachęcam całą społeczność Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pragnę podkreślić, że dostępne wyniki badań klinicznych potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo dopuszczanych do obrotu i dostępnych w naszym kraju szczepionek. Odpowiedzialne i rozważne zachowanie, oparte o rzetelną wiedzę i wiarygodne dowody naukowe szczególnie spoczywa na wszystkich osobach zaangażowanych w tworzenie systemu ochrony zdrowia, a zwłaszcza tworzących wspólnotę akademicką uczelni medycznej.

Charakter medyczny uczelni nadaje jej wyjątkową rolę w społeczeństwie, wynikającą z troski o ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Zobowiązuje to nas, reprezentujących zawody zaufania publicznego, do podejmowania decyzji i działań opartych na wiedzy i dowodach naukowych. Wobec aktualnej, trudnej sytuacji epidemicznej szczepienia to jedyny racjonalny wybór, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii, skuteczniej ochronić życie i zdrowie własne oraz bliskich nam osób, jak również ograniczyć dotykający nas kryzys ekonomiczny i społeczny.

prof. dr hab. Marcin Gruchała

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego